Direct naar bemiddelingsverzoek

“Voor het goed functioneren van de democratische rechtsstaat is het van groot belang dat er vertrouwen is in de overheid. Dat vertrouwen heeft de afgelopen periode onder andere wegens een aantal incidenten een flinke deuk opgelopen.

Om dit geschonden vertrouwen te herstellen is meer transparantie, duidelijkheid en dialoog gewenst over de wijze waarop de overheid omgaat met informatie en deze op verzoek ter beschikking stelt aan burgers, wetenschappers en journalisten en de afwegingen die de overheid daarin maakt. Door mijn inzet bij het ACOI op basis van mijn expertise en ervaring met het openbaar bestuur en burgerparticipatie hoop ik hier een bijdrage aan te leveren.” 

Huidige activiteiten

Voorzitter Commissariaat voor de Media vanaf 15 september 2022.

Ervaring
Lid Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding · Part-time
Juli 2022 - Nu
Den Haag, Zuid-Holland, Nederland
Voorzitter Landelijke Clientenraad
Landelijke clientenraad · part-time
Mei 2019 - september 2022
Den Haag
Senior Onderzoeker Sociale Veiligheid
Movisie · part-time
September 2020 - september 2022
Utrecht
Lid Tweede Kamer Partij van de Arbeid
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Augustus 2016 - maart 2017
Den Haag
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/ammaasante/